Godt om biologiske komplikasjoner ved implantater

Peri-implant infection: etiology, diagnosis and treatment

Schwartz F & Becker J.

Boken er både nyttig og underholdende (for de spesielt interesserte) og gir god innsikt i temaet. Den har et hendig format, et greit språk og veldig mange fine bilder og illustrasjoner.

Boken henvender seg til tannleger (studenter) med spesiell interesse for implantater og biologiske komplikasjoner relatert til denne behandlingen.

Boken inneholder seks hovedkapitler:

- Anatomi av periodontalt og periimplantat vev

- Etiologiske faktorer

- Periimplantat infeksjonens patogenese

- Kliniske manifestasjoner

- Diagnose

- Terapi og Appendiks.

Samtlige hovedkapitler har diverse underkapitler.

Under kapittelet om anatomi beskrives både mikroskopisk og makroskopisk alle vev involvert i periodontiet og vevene som omgir et implantat. I tillegg diskuteres Guided tissue- og benregenerering, biological width, implantatoverflater og design. Beskrivelsene her er grundige, men kanskje litt vel detaljerte.

I kapittelet som omhandler etiologi, er disse inndelt i primær etiologisk faktor (bakterier) og additive faktorer (periodontitt, røyking, systemiske sykdommer, genetiske faktorer etc). Her gis en fin og informativ oversikt.

Patogenesen er beskrevet relativt kort, men de histopatologiske faser er inndelt på samme måte som periodontitt; fra friske forhold til tidlig lesjon, etablert lesjon, avansert lesjon og til slutt periimplantitt. Dette er litt «tungt» stoff for mange, men kapittelet har fine illustrasjoner og bilder.

Under Kliniske manifestasjoner beskrives en klinisk klassifisering av bendefektene som oppstår ved periimplantitt, inndelt i klasse 1 (intraossøse defekter) (Fig. 4.4b kalles Class 1b og Fig 4.4c kalles Class a; tekst byttet om?) og klasse 2 (supraalveolære defekter). I tillegg er en røntgenologisk klassifisering beskrevet, fire klasser basert på defektens bennivå og form. Denne klassifiseringen kan sikkert være viktig, spesielt med tanke på forskning. «Concensus» relatert til klassifisering som igjen er viktig ved diagnoser, er vel noe alle etterspør.

Indekser som benyttes som surrogatparametre ved diagnosestilling beskrives. Her avlives også myten om at man kan skade implantatet ved bruk av konvensjonell lommedybdemåler.

Røntgenologiske metoder, mikrobiologiske og molekylærgenetiske metoder kommenteres også.

Terapien er viet mest plass i denne boken, og omfatter alt fra faser i en behandling (hygienefase, behandlingsfase og vedlikeholdsfase) til forskjellige hjelpemidler som børster, antimikrobiell terapi, fotodynamisk terapi og laser.

Snittføring ved kirurgi og regenerativ terapi er beskrevet ved hjelp av mange bilder og illustrasjoner.

Appendiks inneholder alle referanser, forslag til risikovurdering av pasienter, behandling av periimplantitt og skjema som beskriver periimplantitt defekten - inndelt klinisk og røntgenologisk.

Boken er svært grundig og detaljert og må vel anses som en lærebok innen temaet. Boken er noe «farget» av forfatternes egen forskning og deres tolkning av annen forskning på området. Denne utgaven er skrevet på engelsk og er tydeligvis en oversettelse fra tysk utgave som utkom i 2007. Svært mye informasjon rundt temaet er blitt publisert de siste årene. De fleste referanser i boken er fra før 2007 og kun et fåtall fra årene deretter er lagt til i denne utgaven. Selv om artikler relatert til teamet periimplantitt publiseres i stort antall for tiden, vil jeg anbefale denne boken. Den kan være informativ for dem som ikke kan alt for mye om temaet, og de som kan mye om temaet kan kose seg med fine bilder og illustrasjoner.

Anne MereteAass 

London: Quintessence Publishing Co.Ltd; 2010. Antall sider. 296. Boken er innbundet og trykket på glanset papir. ISBN 13-978-3-938947-32-6