NTFs tariffkonferanse 2011

Foto: Ellen Beate Dyvi.

Tariffkonferansen fant sted på Gardermoen 10. og 11. mars 2011. Tradisjonen tro ble konferansen innledet med en gjennomgang av resultatet av lønnsoppgjøret i 2010, og ditto utsiktene for 2011.

Rikke Ringsrød, leder av Akademikerne stat, gjorde rede for lønnssystemet i staten, mens Jan Olav Birkenhagen snakket om systemet i Oslo kommune.

Og så var det duket for gruppeoppgaver om lønnstillegg og tiltak, strukturendringer og streik, og om seniortiltak og særaldersgrense.