Tilbakeblikk

1911

Skoletandkliniken i Kristiania

Til formandskabet er der nu fra klinik-komiteen og magistraten indsendt henstilling om til næste aar at besætte posterne ved tandkliniken fast efter offentlig konkurrence.

Vi haaber, at man samtidig med den faste ansættelse ogsaa hæver gagen, saa den ikke fortsætter at være lavere end andre steder i landet, hvor kommunale skoletandkliniker er oprettet.

April 1911, 5te hefte

1961

Den norske tannlægeforenings tannbørstemodeller

NT.F.''s Tannbørstekomité har etter mange prøver med nye bustmaterialer kommet fram til Tynex-Nylon-bust som den best egnede for alle 4 størrelser av tannbørsten. Størrelsen og bustens stivhet er som tidligere avpasset etter de forskjellige alderstrinn. Firmaet A/S W. Jordan Børste & Penselfabrikk, som har fremstillet et stort antall tannbørster med ulike busttyper til bruk for komiteen under dens arbeide, er som tidligere overdradd fabrikasjonen, og det er inngått avtale med A/S Si-Ko om enesalget. I denne avtale er utsalgsprisen fastsatt. Vi kan slå fast at prisen er rimelig. Børstene kommer på markedet i nær framtid.

April 1961, hefte 4

2001

Tannbehandling av voksne

I en meningsmåling som NTF nylig har gjennomført, svarer 9 % at de har måttet utsette tannlegebesøket av økonomiske grunner, og blant dem som hadde vært hos tannlegen siste 12 måneder, var det 7 % som enten avsto fra behandling pga. høye kostnader eller fikk utført en rimeligere behandling. Vel 70 % mener at det offentlige bør dekke mer av voksne personers tannlegeutgifter. På spørsmål om hvilke grupper som bør prioriteres, svarer en tredel at alle bør få. Videre kommer folk med dårlig råd, pensjonister, og minstepensjonister høyt på prioriteringslisten. Men like fullt så går det store flertall regelmessig til tannlegen.

April 2001, nr. 5

Tilbakeblikk er redigert av Reidun Stenvik