Foreldrene slurver

Ill: Yay Micro.

En nordisk observasjonsstudie om barns tannbørstingsvaner sier at foreldrene slurver med tannpussen. 391 barn i alderen 4 - 12 år var med i undersøkelsen.

Resultatet av studien viser at flertallet av foreldrene hjelper sine barn med tannbørstingen, men ikke i den grad som anbefales.

Tennene skal børstes i to minutter hver morgen og kveld for å sikre en god tannhelse, sier professor emeritus i odontologi Birgitta Söder ved Karolinska Institutet i Stockholm, og legger til at barn helt opp i 12 års alder trenger hjelp.

Tre av fem av barna som var med i undersøkelsen var barn av tannhelsepersonell som deltok i gjennomføringen av studien.