Mindre selvstyre

Ill: Yay Micro.

Pengelense europeiske universiteter får ikke bare mindre penger å rutte med, de får også mindre selvstyre som følge av finanskrisen.

Dette er blant konklusjonene i en rapport fra European University Association (EUA). I økende grad er offentlig finansiering underlagt vilkår for bruk, eller fulgt av voksende rapporteringskrav. Og i følge EUA vil for mye innblanding i universitetenes drift hindre dem i å komme gjennom finanskrisen på en vellykket måte.

Aller dårligst står det til i Sentral- og Sør-Europa, skriver University Post i følge bladet Forskerforum.