Norsk Helsenett - ingen nytte, ingen glede:

Kun enorm frustrasjon og kostnad

Opus er vaar far og mor som gode gaver ga oss og nhn vaar storebror som tar det hele fra oss.

OeyvindSimonsen