Svar til Arne Hedemark

Arne Hedemark kommenterer i sitt innlegg forhandlingssjef John Frammers artikkel vedrørende aldersgrense og pensjonsalder for tannleger. I den anledning ønsker han svar på hvor mange tannleger over 70/75 år som har fått reaksjon fra Helsetilsynet. Oversikt over Helsetilsynets virksomhet finnes i Tilsynsmeldingen som utgis hver år. Alder på helsepersonell som mottar reaksjon fra Helsetilsynet fremgår ikke av Tilsynsmeldingen. Det ble derfor rettet en forespørsel til Helsetilsynet om det finnes andre kilder der alder fremgår. Det gjør det ikke.

Undertegnede har tidligere vært ansatt i Helsetilsynet og ved flere anledninger vært sakkyndig i tilsynssaker mot tannleger. På generell basis kan jeg si at svært høy alder ikke har vært et fremtredende trekk ved tannleger som får opprettet tilsynssak mot seg. Imidlertid har det vært et tilbakevendende problem at eldre tannleger har en tendens til å føre mangelfulle, gjerne håndskrevne og tildels uleselige journaler. Sannsynligvis skyldes dette at det ikke var samme fokus på journalføring og behovet for dokumentasjon for noen tiår siden som det er i dag. At risikoen for å utøve uforsvarlig virksomhet øker med alderen er det likevel ikke belegg forå hevde ut i fra den informasjon som er tilgjengelig.

AleidisLøken