UiO fikk medhold i nemnda

Ill: Yay Micro.

- Kjønnsdiskriminering, sa Likestillings- og diskrimineringsombudet i 2010, om regelverket til Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Ombudet hadde mottatt en klage på at gravide studenter som går ut i foreldrepermisjon blir prioritert etter andre forsinkede studenter når studieplasser skal fordeles, skriver Universitas. Ferske studentmødre kan således risikere å måtte vente i opptil ett år før de kan fortsette tannlegestudiet, i følge Uniforum.

UiO sa seg uenig i ombudets vedtak, og klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Tidlig i februar ga nemnda UiO medhold i saken. I følge Uniforum ble det lagt vekt på at ombudets endringsforslag vil gå ut over studenter som ikke er forsinket. I tillegg skal fakultetet nå endre regelverket slik at studenter som har vært i foreldrepermisjon blir prioritert foran dem som har vært i andre typer permisjon.

- Antallet plasser på klinikken setter begrensninger for hvor mange studenter vi kan ta opp. Dette er veldig dyre studieplasser, og marginene for ekstra studenter er små, sa studiedirektør Monica Bakken da hun la frem UiOs syn for nemnda, skriver Universitas.

- Dette er en ulykkelig situasjon som skyldes at vi har fulltallige kull og ikke ubegrenset med plasser på klinikkene, sier Morten Rykke, prodekan for studier ved Det odontologiske fakultet til Uniforum. Han legger til at det nye reglementet rangerer studenter i foreldrepermisjon først blant dem som er i permisjon. Fakultetet mener nå at saken er avsluttet. - Vi forholder oss til vedtaket fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og det burde holde, sier Rykke.