Personalia

Dødsfall

Bengt Inger, f. 14.01.1947, tannlegeeksamen 1974, d. 14.12.2010

Fødselsdager

85 år

Bjørg Wiese, Oslo, 26. februar

80 år

Arve Herrem, Trondheim, 9. februar

Vidar Opsahl, Hokksund, 12. februar

Jan Henrik Parow, Trondheim, 15. februar

Stein Tore Bjørni, Oslo, 27. februar

75 år

Bjørn L. Dahl, Bekkestua, 7. februar

Odd Mogens Jacobsen, Oslo, 9. februar

Finn Dybvik, Asker, 16. februar

Sverre Drønen, Kleppestø, 22. februar

Thor Dybhavn, Fredrikstad, 23. februar

70 år

Oddvar Tuntland, Hafrsfjord, 13. februar

60 år

Idar Vekseth, Steinkjer, 7. februar

Jan Lotherington, Larvik, 10. februar

Kjell H. Stokke, Ølen, 11. februar

Tor Frost Nielsen, Bergen, 15. februar

Øystein Ødegård, Asker, 18. februar

Nils Rune Tønnessen, Lillehammer, 23. februar

Nils Christian Torp, Oslo, 25. februar

Dagfinn Kjølmoen, Oslo, 28. februar

50 år

Donata Kubak, Oslo, 7. februar

Thor Øyvind Mikkelsen, Oslo, 12. februar

Erik-Andreas Jacobsen, Oslo, 18. februar

Hans Henrik Gaare, 22. februar

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 03 eller e-post: tannlegeforeningen@tannlegeforeningen.no.