Tilbakeblikk

1911

Dr. Kelly som tandhygieniker

Dr. Kelly banlyser børsten og anbefaler brugen af pinden en gang om ugen. Denne methode mener jeg er farlig, fordi den bibringer folk den opfatning, at børstingen er skadelig. Mundhygienen staar hertillands saa lavt, at man maa være yderst varsom ved paa denne maade at bringe forvirring ind. Dette var det jeg vilde pege paa i min artikel. (Fra leserinnlegg av M. A. Bjerknes.)

Januar 1911, 3die hefte

1961

Høstkurs 1960

At amalgam-kavitetspreparering og fylling fortsatt fanger kollegenes interesse viste tilslutningen til tannlege Per Nystrøm og tannlege dr. Kaare Langelands kurs: Amalgamteknikk og den konserverende tannbehandling sett i lys av eksperimentell pulpahistologi.

For å gjøre kurset effektivt med minst mulig tidstap, hadde kursgiverne engasjert seg med ypperlige medhjelpere i fru Nystrøm og kollega Langelands kontorsøster, og pausene var få.

Februar 1961, hefte 2

2001

Ansettelse av generalsekretær ble hovedsak

To saker av svært stor betydning for NTF sto på dagsordenen da representantskapet møtte til todagers samling på Soria Moria ved Oslo den 17. november. Den ene var forslag til nødvendige endringer i forbindelse med omorganiseringen av foreningen, den andre var ansettelse av generalsekretær. Nye vedtekter og reglement for forhandlingsordningen for de offentlig ansatte tannlegene ble vedtatt praktisk talt uten diskusjon, mens ansettelsen av generalsekretær ble preget av mange til dels sterkt følelsesladete innlegg før hovedstyrets innstilling ble vedtatt, og Sindre Koppang ansatt.

Januar 2001, nr. 1