Samler forskningsinformasjon

Databasen Frida legges ned, og alle vitenskapelige publikasjoner fra universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene vil i fremtiden bli samlet i en felles database ved navnet Cristin (Current Research Information System in Norway). Norge blir dermed det første land i verden med ett system for en samlet oversikt over all offentlig finansiert forskning, sier Gunnar Sivertsen ved Nifu Step til Universitetsavisa.