Grunnlegende biomekaniske prinsipper for kjeveortopeder

Biomechanics in Orthodontics: Principles and Practice

Ram S. Nanda, Yahya S. Tosum:

Biomekaniske prinsipper danner det viktigste grunnlaget for en effektiv kjeveortopedisk behandling. Målet med denne læreboken er å gi innsikt i de mest basale biomekaniske prinsippene bak de ulike kjeveortopediske apparaturene, samt å gi informasjon om fysiske egenskaper av materialer brukt i kjeveortopedi. Hovedforfatteren er Professor emeritus ved Oklahoma University og en velkjent foredragsholder innenfor dette emnet, med en lang og imponerende publikasjonsliste. Den andre forfatteren er kjeveortoped i privat praksis og relativt ukjent for det bredere ortodontiske miljøet.

Boken er delt inn i ni kapitler der de første tre kapitlene definerer og beskriver grunnleggende begrep innenfor fysikk/mekanikk og kraftanvendelse ved kjeveortopedisk apparatur. Det gis detaljert analyse av effekten som forskjellige «kraftsystemer «(force systems) har på tenner eller grupper av tenner. Til tider er det vanskelig å følge teksten, særlig når mekanikken dominerer fullstendig over biologien. Uansett, denne informasjonen er en forutsetning for å kunne forstå innholdet i de påfølgende kapitler, særlig kapitlene som omhandler korreksjon av vertikale, transversale og sagittale avvik, samt «space closure». Friksjon og forankring, to sentrale kjeveortopediske emner, er relativt kort omtalt i hvert sitt kapittel. Kapitlene avsluttes med referanseliste som gjerne kunne vært bedre oppdatert (få referanser er fra 2000-tallet). I tillegg finnes det «glossary» for en del av de mekaniske begrepene som er ukjent for en kjeveortoped, og et alfabetisk index.

Boken er innbydende og oversiktlig med mange fine illustrasjoner som oppsummerer nesten hele teksten. Derimot er det få kliniske bilder som synliggjør de biomekaniske prinsippene fremstilt i illustrasjonene. De kliniske bildene er i svart-hvitt og ikke alltid av god kvalitet.

Som i de fleste bøkene av denne typen - biomekanikk og kjeveortopedi - dominerer mekanikken over biologien. Faglig sett byr ikke innholdet på noe som er nytt eller revolusjonerende og det har heller ikke vært forfatternes intensjon. Som nevnt i forordet er boken skrevet med tanke på å introdusere de som vil fordype seg i kjeveortopedi «to the evolving technology, material properties, and mechanical principles involved in designing orthodontic appliances.» Derfor kan man konkludere med at boken henvender seg nesten utelukkende til kjeveortopeder som enten er nyutdannet eller har en spesiell interesse for dette emnet.

VaskaVandevska-Radunovic 

London: Quintessence Publishing Co Inc; 2010. 160 sider, 183 illustrasjoner, 14 tabeller. Stive permer. ISBN 978 0 86715 505 1