Personalia

Dødsfall

Bredo Egil Lund, f. 27.09.1937, tannlegeeksamen 1966, d. 27.10.2011

Trygve Busch, f. 29.12.1932, tannlegeeksamen 1960, d. 21.10.2011

Ingar Leidal, f. 19.11.1937, tannlegeeksamen 1964, d. 18.04.2011

Fødselsdager

90 år

Arnhild Hop, Larvik, 5. januar

Torunn Husom Haukland, Sandnes, 9. januar

80 år

Håkon Kitterød, Halden, 3. januar

Henrik Wie, Nesbru, 12. januar

Veslemøy Amundsen, Haugesund, 18. januar

75 år

Karin Høsteng, Oslo, 6. januar

Sigrun Iveland, Oslo, 12. januar

70 år

Leiv Olav Dalen, Oslo, 3. januar

Anne-Marie Nordmo, Trondheim, 5. januar

Arne Lund Kvassnes, Hjellestad, 10. januar

Bjørn Ragnar Høyer-Andreassen, Oslo, 12. januar

Bjørn Frode Hansen, Drammen, 22. januar

60 år

Carsten Strandin, Fredrikstad, 1. januar

Kjell Thue, Sandane, 21. januar

50 år

Stig Juvik, Jessheim, 4. januar

Jouko Juhani Rytilahti, Haugesund, 5. januar

Terje Unneberg, Tønsberg, 8. januar

Majid Kootval, Bergen, 11. januar

Erna B Hembre, Hamar, 14. januar

Kristin Bratz, Blommenholm, 20. januar

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 03 eller e-post: tannlegeforeningen@tannlegeforeningen.no.