Ny kunngjøring

Spesialistutdanning i klinisk odontologi 2012

Ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø har en i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) startet en prøveordning med spesialistutdanning i klinisk odontologi. Utdanningen er en breddespesialitet organisert etter en desentralisert modell. Dette innebærer at kandidatene kan arbeide ved sine respektive hjemmeklinikker med nettbasert fjernveiledning store deler av utdanningstiden. Utdanningen fokuserer på fagområdene endodonti, periodonti, protetikk, men inkluderer også andre områder som gerodontologi og dento-alveolær kirurgi. Det vil bli lagt vekt på diagnostikk og behandlingsplanlegging i et helhetlig (holistisk) perspektiv. Utdanningen tar i første rekke sikte på å dekke behovene utenfor de tettest befolkede områdene i Norge. Opptak er avhengig tildeling av nødvendige ressurser fra Helsedirektoratet.

Søknad om opptak

Generelle opptakskrav er odontologisk grunnutdanning og minimum to års erfaring fra allmennpraksis. For utfyllende informasjon, se intern nettside for odontologi i Tromsø:

www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88119&p_menu=&p_lang=2

Ved søknaden må det legges ved kopier av dokumentert utdanning, praksis og eventuelt annen meritterende virksomhet. Søknadsfrist 10. januar 2012.

Søknaden sendes: Studiekonsulent Inger Bensnes Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Tlf. 77 64 91 04, e-post: inger.a.bensnes@uit.no