Kurs- og aktivitetskalender

5.-7. jan. `12

Bergen

Vestlandsmøtet. Henv. faglig kontakt Trine Lise Lundekvam Berge, e-post: tlberge@online.no, eller office@congress.no for spørsmål rundt møtet.

16.-19. jan. ''12

Oslo

NTFs januarkurs. Henv. www.tannlegeforeningen.no

25.-26.febr. ''12

Bodø-Tromsø

Hurtigrutekurset 2012. Biologiske behandlinger med komposittplast. Henv. Esla Sundsvold, e-post: ehi-sund@online.no

9.-11. mars `12

Geilo

Norsk kjeveortopedisk forenings vintermøte Henv. www.kjeveortopediskforening.no

12.-13. mars `12

Oslo

Holmenkollsymposiet. Henv. www.tannlegeforeningen.no

19.-20. april `12

Trondheim, Rica NIdelven Hotell

Midt-Norgemøtet 2012. Henv. Kai Åge Aarseth, e-post: kaiage@online.no

1.-2. juni ''12

Hotel Alexandra, Loen

Loenmøtet. www.loenmoetet.no Henv. Bjørg Kaada, tlf. 57 82 25 90 (p), 57 72 14 20 (a), fax 57 72 14 21

23.-25. aug. ''12

Oslo

SkandEndo 2012. Henv. Nina Wiencke Gerner, e-post: nina.gerner@c2i.net

11.-13. okt. ''12

Lillestrøm

NTFs landsmøte. Lillestrøm - Norges Varemesse. Se www.tannlegeforeningen.no

10.-12. okt. ''13

Lillestrøm

NTFs landsmøte. Lillestrøm - Norges Varemesse. Se www.tannlegeforeningen.no

16.-18. okt. ''14

Lillestrøm

NTFs landsmøte. Lillestrøm - Norges Varemesse. Se www.tannlegeforeningen.no

15.-17. okt. ''15

Lillestrøm

NTFs landsmøte. Lillestrøm - Norges Varemesse. Se www.tannlegeforeningen.no

26.-28. april `12

Barcelona, Spania

World congress for laser dentistry. Arrangør: World Federation for Laser Dentistry. Henv. www wfldbcn2012.com

26.-28. april `12

København

Årskursus. Henv www.tandlaegeforenignen.dk

27. april -1. mai `12

Lisboa

NTFs Utenlandskurs. Henv. www.tannlegeforeningen.no

7.-9. juni ''12

Wien, Østerrike

7th congress European Federation of Periodontology - EFP. Henv. www.efp.net

29. aug.-1. sept. `12

Hong Kong

FDI. www.fdiwordental.org tlf. 22 54 74 00

29. aug.-1. sept. `13

Seuol, Korea

FDI. www.fdiwordental.org tlf. 22 54 74 00

2.-3. nov. `12

København

Symposium. Henv. www.tandlaegeforeningen.dk

Med forbehold om endringer. Sjekk alltid aktuelle datoer direkte med kursarrangøren. Vi er avhengige av dine innspill til kurs- og aktivitetskalenderen. De kan sendes til tidende@tannlegeforeningen.no