Spesialistgodkjenningen til helsedirektoratet

Fra venstre: Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, spesialisthelsetjenester, Cecilie Daae, fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Tannlegeforeningen, Richard Næss, nyutnevnt spesialist i allmennmedisin, Hanne Cecilie Kaspersen, fagsjef i Tannlegeforeningen, Aril Jul Nilsen, president i Legeforeningen, Hege Gjessing og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, divisjon spesialisthelsetjenester, Erik Kreyberg Normann. Foto: Helsedirektoratet.

Den 1. oktober overtok Helsedirektoratet spesialistgodkjenningen av tannleger, leger og optikere. Overføringen ble markert i Helsedirektoratet den 24. oktober med en seremoni hvor Helsedirektoratets første godkjente spesialist fikk diplom og blomster.

- Spesialistgodkjenning er et nytt og spennende satsningsområde for Helsedirektoratet og vil være en av våre prioriterte oppgaver fremover, sa Helsedirektør Bjørn Inge Larsen. Det har vært viktig for Helsedirektoratet å ha en god dialog og et godt samarbeid med yrkesorganisasjonene under hele prosessen med organiseringen av spesialistgodkjenning. Dette vil være viktig også etter overtakelsen.

Bakgrunnen for den nye ordningen er Stortingets vedtak om endringer i Helsepersonellovens paragraf 53 som innebærer at Helsedirektoratet ikke lenger kan delegere ansvaret for spesialistgodkjenning og resertifisering til de private yrkesorganisasjonene. Det er også mer i tråd med praksis i utlandet. Larsen regnet også med at andre grupper ville komme etter.

Overtakelsen av godkjenningene vil ikke innebære merkbare forskjeller for tannleger. Den største, og positive, forskjellen for tannlegene vil være at godkjenningene fra Helsedirektoratet vil komme fortløpende, i stedet for hvert halvår, slik praksis har vært i Tannlegeforeningen.