Studentforskning fenger

Vinnerne av prisen for beste presentasjon, Fatima Rizvi (tv) og My-Loan Nguyen (th) fra Oslo. Deres tema var antibakterielle substanser til oral bruk.

Prosjektoppgaver er forskningsbasert arbeid som er en del av studiene i odontologi. Arbeidet blir gjennomført under veiledning av det vitenskapelige personalet ved lærestedene. Noe av studentforskningen blir valgt ut til å bli presentert som forskningsplakater (posters) på NTFs landsmøte, med bidrag fra alle tre lærestedene i Norge. Dette er forskningsarbeider som stort sett er laget ferdig siste studieår, slik at de fleste som presenterte på landsmøtet nå var tannleger, uteksaminert i sommer.

Sesjonen foregikk ved at aktørene etter tur fikk noen minutter til å presentere arbeidet sitt foran et stort publikum, som klemte seg sammen i en av fløyene i Grieghallen. Temaene var mangfoldige: Her fikk vi høre om rusavhengige og tannhelse, kjeveortopedi og munnhygiene, bruk av biopsier, forekomsten av kjevefrakturer i Ålesund, tannerosjoner blant studenter i Oslo, keramiske kroner og onlay, sammenheng mellom fettregulerende stoffer og kranial utvikling, henvisning og behandlingsstrategier i kjeveortopedi, antibakterielle stoffer og biofilm. Kort sagt: en imponerende flora av spennende og aktuelle tema som ble framført på en profesjonell måte.

Det var til dels trengsel for å se og høre presentasjonene av de ulike forskingsprosjektene som er gjennomført av studenter fra alle tre lærestedene i Norge.

Kvaliteten på arbeidet og hvordan det ble presentert ble bedømt av en jury som besto av Kristin Klock fra UiB og Aril Jul Nilsen og Gunnar Lyngstad fra NTF. Juryen understreket at det var vanskelig å velge ut den beste presentasjonen. Fatima Rizvi og My-Loan Nguyen fra Oslo vant prisen med et arbeid med tittelen Påvirker Triklosan, Corsodyl og Listerine biofilmdannelse og vekst av streptococcus mutans? De fikk spesiell ros for tydelige hypoteser og klinisk anvendbare resultater.

Skal man dømme ut fra alle de enkelte presentasjonene, som er produsert og presentert av dyktige og entusiastiske studenter, er det en lys fremtid for odontologisk forskning.

Tekst og foto: Nils RoarGjerdet