Farlige slimhinneforandringer

Precancerøse forandringer er vevsforandringer som kan føre til kreft, i første rekke utgått fra epitelvev. Slike forandringer i munnslimhinnen er en utfordring hva gjelder diagnose og behandling, og tannhelsepersonell spiller en viktig rolle når det gjelder å oppdage slike og å vurdere endringer over tid, sa førsteamanuensis Evelyn Neppelberg fra Haukeland universitetssykehus.

Tilstander som kan være precancerøse er leukoplakier, erytroplakier, hyperplastisk kandidose og oral lichen planus. Av disse har erytroplakier størst forekomst av dysplasi og karsinoma-in-situ (opptil 80 - 90 % av erytroplakiene). Mindre risiko er det ved leukoplakier og hyperplastisk kandidose. I oral lichen planus er forekomsten av prekankrøse tilstander liten (< 1 %). Lokaliseringen av lesjonen er også av betydning når det gjelder premalignitetsutvikling; tungens siderand og munngulvet er å regne for risikoområder. Andre risikofaktorer er røyking, høyt alkoholinntak og dårlig ernæringsstatus.

For allmenntannlegen er utfordringene å stille rett diagnose med hjelp av en grundig sykehistorie, kliniske funn, mikrobiologiske tiltak (antimykotisk behandling) og biopsi. Informasjon til pasienten er viktig, likeledes å gi rett behandling enten selv eller via henvisning. I tilfeller der man velger å observere lesjonen, er det viktig å instruere pasienten til egenkontroll av lesjonen.

Jon E.Dahl