Hendig manual i oral kirurgi

Clinician`s Handbook of Oral and Maxillofacial Surgery

Daniel M. Laskin (ed):

Clinician`s Manual of Oral and Maxillofacial Surgery av redaktørene Kwon og Laskin utkom i tre utgaver fra 1991 til 2001. Nå har boken fått en ansiktsløftning og en litt ny tittel (nyansen fra Clinician`s Manual of. til Clinician`s Handbook of. er subtil). Daniel Laskin er nå blitt eneredaktør. I en alder av 86 år har han fortsatt imponerende kapasitet. Med seg har han en rekke kolleger som tar for seg forskjellige aspekter innen oral kirurgi i sykehussammenheng. De fleste kapitlene og mange av forfatterne er identiske med de tidligere utgavene. Nytt er et kapittel om bisfosfonat-indusert osteonekrose og et kapittel om orale slimhinnelesjoner. Boken er samtidig komprimert noe, fra 476 til 404 sider.

Tidligere utgave av boken ble anmeldt i NTFs Tidende i 2002. Den fikk positiv omtale, men hadde den ulempen at mange kapitler egnet seg best for amerikanske forhold. Det ble i anmeldelsen etterlyst omtale av den viktige CRP - (C-reaktiv protein) testen. Gledelig nok er denne nå tatt med.

Boken er i hendig størrelse, er spiralinnbundet og har oversiktlige kapitler med kortfattet tekst og et godt register. Den henvender seg som rask oppslagsbok til videreutdanningskandidater og spesialister i oral kirurgi og oral medisin med tilknytning til sykehus. Imidlertid må kunnskap om rutiner og prosedyrer ved norske sykehus hentes fra andre kilder. Det begrenser bokens anvendelighet.

KnutTornes 

Oxford: Quintessence Publishing Co Inc., 2010. 404 sider. ISBN: 978-0-86715-493-1.