Kommentar til Jan Ingve Helvig

Jeg deler Helvigs bekymringer fullt ut. Årsaken til at vi har fremhevet poenget med individuell plan, er at vi ikke ser noen bedre måte å få disse pasientene under en offentlig finansiert tannhelsetjeneste. Jeg er enig med Helvig i at vi må få på plass et helt annet kommunalt engasjement, og det er Helsedepartementet og helsepolitikerne på Stortinget klar over.

Det kan være frykt for økonomiske følger som gjør at kommunene har vært forsiktige. Jeg er optimist og tror at vi skal klare dette gjennom ny lov om helse og omsorgstjenester i kommunene, der samhandling er det store poeng. Det er flott med slike innspill. Vi bringer Helvigs poenger i det videre arbeid mot våre helsepolitikere.

GunnarLyngstad