Introduction to metal-ceramic technology

Grundig og lærerikt om metall-keramrestaureringerW. Patrick Naylor:

Second edition

Metall-keramteknologi (MK) er den mest benyttede fremstillingsmetoden for protetiske restaureringer i dag. Selv med nye og bedre keramiske materialer tilgjengelig vil det fortsatt være mange situasjoner der MK er det best egnede alternativet. En god lærebok om temaet er derfor stadig aktuelt. Introduction to metal-ceramic technology er en slik lærebok som i utgangspunktet henvender seg til tannlege- og tannteknikerstudenter og spesialistutdanningskandidater. Den er imidlertid også godt egnet for mer erfarne tannleger og tannteknikere. Boken er velskrevet og rikt illustrert med både tegninger og foto av høy kvalitet. Illustrasjonene er tydelige med forklarende figurtekster. Den generelle teksten er lett å forstå, har en pedagogisk tilnærming til temaene og er godt understøttet med referanser til relevante vitenskapelige artikler.

Boken er inndelt i ni kapitler som omhandler alt fra generell materiallære om de metallegeringer og keramer som benyttes for MK til tanntekniske prosedyrer og de kliniske hensyn som påvirker og påvirkes av disse. Teoretiske forklaringer er kombinert med praktiske tips på en måte som øker forståelsen for hvorfor prosedyrene er som de er. Hvert kapittel avsluttes med et kort sammendrag og bakerst i boken finnes en kort ordliste for tekniske ord. I tillegg er en del tabeller lagt til som vedlegg. Det innledende historiske kapittelet er morsom lesning for de av oss som liker å se hvordan utviklingen i faget vårt er en kombinasjon av tilfeldigheter, innovasjon og forskning. Forfatterens dypdykk i gamle historiske skrifter har gitt ny kunnskap om pioneren C.H. Land, som allerede i 1886 publiserte artikler om en type MK-kroner som likner en del på dagens. Av ulike grunner fikk ikke Land gjennomslag for sine ideer om konservativ og estetisk tannbehandling, bevaring av intakt tannsubstans, vital pulpa og et friskt periodontium hos sine samtidige tannleger. Det store gjennombruddet for MK kom nemlig først i 1950-årene, men da med nærmest eksplosiv kraft.

Generelt er all kunnskapen i boken nyttig for tannleger ettersom de står som ansvarlig for sluttproduktene. God kjennskap til tanntekniske prosedyrer og materialer gjør det lettere å vurdere kvaliteten på de arbeidene vi mottar fra tanntekniker i tillegg til at vi bedre kan legge til rette for tannteknikeren vedå optimalisere våre egne prosedyrer. Kapitlene om hvordan keramdekket bygges opp på metallkappen og de optiske effektene som gjør at MK-restaureringer faktisk kan imitere naturlige tenner har trolig tydeligst klinisk nytteverdi. God forståelse av hvordan de ønskede estetiske effektene kan fremstilles, forenkler kommunikasjonen med tannteknikeren for både MK og helkeramiske restaureringer. Forfatteren tydeliggjør det teoretiske fundamentet for de avanserte tekniske prosedyrene for kronefremstilling, hvorfor prepareringsutformingen er avgjørende for sluttresultatet og hvordan en MK-krone vil utformes i henhold til ulike prepareringsavslutninger. Jeg har nå fått enda større respekt for tannteknikerens krevende oppgaver.

Boken anbefales for både ferske og erfarne tannleger og tannteknikere som vil vite mer om hvordan MK-restaureringer blir til og hvilke faktorer som påvirker sluttresultatet.

Marit Øilo

London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2009. 224 sider, ca 200 figurer. ISBN-978-0-86715-460-3