Early childhood oral health

Joel H. Berg and Rebecca L. Slayton:

Dette er en amerikansk lærebok som tar opp temaet små barns orale helse. Bokens målgruppe er angitt å være studenter, og redaktørenes hensikt er å sette fokus på forebygging og behandling av karies hos barn under seks år med hovedvekt på de aller minste barna.

Boken er skrevet av 17 professorer og forskere og gir en oppdatert oversikt over fagfeltet sett med amerikanske briller.

Ulike forfattere tar for seg kliniske tema som beskrivelse av småbarnskaries, undersøkelse av små barn, bruk av fluor og forebygging og behandling av karies i denne aldersgruppen. Videre har boken flere kapitler som tar opp organisering av tannhelsetjenester for små barn, blant annet beskrives ulike sosiale program rettet mot fattige og personer uten helseforsikring og legenes rolle når det gjelder undersøkelse og behandling av små barns tenner.

På en del felt er det ulikheter mellom det som beskrives i boken og det som nå undervises i Norge. Når det gjelder reparative kariesbehandling ved karies i primære tannsatt anbefales «gammeldags» klasse II-preparering ved utforming av preparinger og ved karies i primære fortenner beskrives ulike former for kronebehandling. Andre tema har begrenset interesse for norske tannleger fordi behandlingstilbudet både når det gjelder helsetjenester og tannhelsetjenester i USA og Norge opererer under svært ulike rammebetingelser. Dette gjelder kapitler som tar for seg tverrfaglig samarbeid, folkehelsearbeid og arbeidsdeling mellom personelltyper.

Boken er ikke et alternativ som pensumbok i pedodonti for tannlegestudenter i Norge. Deler av boken kan anbefales for forskere, tannleger og andre som er spesielt interessert i tannbehandling av små barn. Boken kan være et godt supplement for lesere som ønsker en oversikt over tannhelsetjenester for små barn i USA.

Boken er inndelt i 13 kapitler med omfattende referanselister og illustrert med figurer og fargebilder. Boken er skrevet på relativt lettlest og presist engelsk.

Nina J. Wang

Oxford: Wiley-Blackwell; 2009. 320 sider, 91 illustrasjoner og 25 tabeller. ISBN 978-0-8138-2416-1