Problems im Endodontics

Praktisk og nyttigMichael Hülsmann, Edgar Schäfer:

Etiologi, Diagnosis and Treatment

Michael Hülsmann og Edgar Schäfer, fra det tyske endodontimiljøet, er kjent for sine detaljerte og grundige endodontiske oversikter basert på tilgjengelig litteratur. Som tittelen antyder, er boken i første rekke ikke tenkt som en vanlig lærebok i endodonti. Boken henvender seg til praktiserende tannleger. Den er problemorientert og tar opp viktige momenter knyttet til de fleste emneområder innen endodonti. Boken er nyttig for alle med interesse for endodonti som fag, enten til bruk som oppslagsverk eller for mer inngående studier rundt endodontisk problemløsning. Kapittelinndelingen gjør det lett å bruke boken som oppslagsverk når en står overfor et spesifikt problem, spesielt siden tittelen i de ulike kapitlene indikerer problemområdet. Boken har 24 kapitler som tar opp problemstillinger av både biologisk og teknisk karakter. Boken har en fyldig og relevant referanseliste til hvert kapittel, i tillegg til et alfabetisk indeks som kan være til hjelp når en skal finne spesielle momenter som en er på utkikk etter.

Problems in Endodontics, har litt av samme filosofi som boken Problem Solving in Endodontics (Gutmann, Dumsha, and Lovdal, Mosby), men forfatterne vil med denne boken lage en oversikt som er mer knyttet opp mot europeisk filosofi og tradisjon. I tillegg har de ønsket å gå ut over det å lage en vanlig kokebok i problemløsning. Dette har de gjort ved å inkludere uthevede hovedbudskap og korte vitenskapelige faktabokser basert på tilgjengelig litteratur. For å gjøre boken mest mulig praksisnær har de i tillegg inkludert korte kasusrapporter for å illustrere problemene. Boken er rikelig illustrert med kliniske bilder og eksempler basert på røntgen.

Oppsummert kan en si at boken er praksisnær og problemorientert. Den kan trygt anbefales som et supplement til en vanlig lærebok.

Inge Fristad

London, Quintessence publishing, 2009, 541 sider, 800 bilder og 31 tabeller. ISBN-13: 9781850971863.