Personalia

Dødsfall

Gudmund Helle Larsen, f. 22.09.1922, tannlegeeksamen 1958, d. 27.12.2009

Bente Aarflot, f. 30.05.1972, tannlegeeksamen 1996, d. 27.03.2010

Ivar Fjellanger, f. 22.09.1933, tannlegeeksamen 1957, d. 15.04.2010

Fødselsdager

85 år

Bodil Aanes, Drammen, 29. mai

Jann Brevig, Husøysund, 4. juni

75 år

Knut Erik Stavelie, Oslo, 28. mai

Per Thronæs, Trondheim, 20. mai

Jostein Vagle, Sandnes, 23. mai

Torgeir Stene, Vestnes, 2. juni

Brit Olsson Valderhaug, Oslo, 1. juni

70 år

Arild Abrahamsen, Slemmestad, 3. mai

Bjørn Th. Johansen, Hokksund, 22. mai

Anders Kristoffersen, Molde, 27. mai

Thor Kyrre Steen, Drammen, 30. mai

Per Odin Asphaug, Oppdal, 5. juni

Steinar Lereim, Trondheim, 5. juni

Oddvar Sørbye, Sarpsborg, 4. juni

Thor E. Tronesvold, Andenes, 9. juni

60 år

Arild Birkeland, Stavanger, 28. mai

Jan Perry Finnøy, Paradis, 29. mai

Gorm-Thore Kindblad, Duken, 31. mai

Siri Thesen, Brumunddal, 29. mai

Øystein Grov, Hønefoss, 1. juni

Anne K.Timenes Mathiesen, Lillehammer, 10. juni

Anne Marie Veie Sandvik, Skogn, 2. juni

50 år

Baard Sigmund Førre, Haugesund, 26. mai

Ruth Kristin Gran, Nøtterøy, 23. mai

Eva Jonsson, Gjøvik, 28. mai

Jon-Olav Aabakken, Hamar, 27. mai

Øyvind Nicholas Haugen, Kongsberg, 7. juni

Anne Kjæreng, Tromsø, 2. juni

Jan Anders Thorén, Lørenskog, 10. juni

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 03 eller e-post: tannlegeforeningen@tannlegeforeningen.no.