Kommentar til Odd Langbach

Jeg har dobbeltutdanning selv, eller kanskje snarere dobbeltsyn. Utdannet som jeg er til å se inn i munnen, og etterutdannet til å se fra munnen ut i samfunnet. Som andre med høy utdanning videreutdanner også tannleger seg. Jeg deler Odd Langbachs syn på at det hadde vært interessant å se en oversikt over hva tannleger videre- eller omutdanner seg til. Kanskje NTF vil kaste seg over denne oppgaven?

Jeg noterer med glede at Odd Langbach har registret våre faglige bidrag i Den norske tannnlegeforenings Tidende. Til nå har responsen fra leserkretsen vært sparsom. Jeg tror at redaksjonen av Tidende er oppmerksom på balansen mellom teori og praksis i forhold til leserne. Etter mange år i undervisning og forskning er jeg mindre opptatt av teori og praksis hver for seg. Jeg vet heller ikke hvordan man fjerner en bracket i dag, men jeg antar at det ligger en tang i skuffen til den slags. Jeg blir derimot mer og mer opptatt av om teori styrer praksis, eller om praksis styrer teori. Gudmund Hernes sa det så fint: Intet er så praktisk som en god teori! Med andre ord, hvordan er forbindelsen mellom hodet og hånden i odontologisk praksis? Dette og beslektede emner skulle jeg gjerne se drøftet også i Tidende.

Dorthe Holst

E-post: dorthe.holst@odont.uio.no