Oversiktsartikkel om fluorose og karies

I aprilnummeret av Journal of the American Dental Association (JADA) er det en stor oversiktsartikkel om dental fluorose med bidrag fra fire norske forfattere. Førsteforfatteren er David G. Pendrys fra University of Connecticut Health Center, med Ola Haugejorden, Asgeir Bårdsen, Nina J. Wang og Finn Gustavsen som medforfattere.

Artikkelen bygger på data som er samlet inn i Bergensområdet. De viser at det er en sammenheng mellom bruken av fluorholdige preparater, slik det ble rapportert av barnas foresatte, og mild og moderat dental fluorose. Det var en sterk sammenheng mellom bruk av fluortabletter og påviselig fluorose, mens ingen av de som kun brukte en ertestor mengde fluorholdig tannpasta hadde fluorose. Reduksjonen i kariesrisiko var 40 % med tannpasta alene og 46 prosent der det var brukt tabletter. Konklusjonen er at tannhelsepersonell bør drøfte fordeler og ulemper med bruk av fluorholdige midler med barnas foresatte.

Artikkelen inngår i programmet for kontinuerlig etterutdanning for amerikanske tannleger, som kalles American Dental Association Continuing Education Recognition Program (ADA CERP – http://www.ada.org/98.aspx).

Referanse

  • Pendrys DG, Haugejorden O, Bårdsen A, Wang NJ, Gustavsen F. The risk of enamel fluorosis and caries among Norwegian children: Implications for Norway and the United States. J Am Dent Assoc. 2010; 141; 401–4.

  • (http://jada.ada.org/cgi/content/full/141/4/401, eller kontakt en av forfatterne)

Nils Roar Gjerdet