Tannpleiere erstatter tannleger

En dansk prognose, presentert i en rapport fra Sundhedsstyrelsen, som tilsvarer det norske Helsedirektoratet, sier at nedgangen i antallet tannleger blir markant de kommende årene, mens antallet tannpleiere vil vokse tilsvarende. Rapporten er omtalt i det danske Tandlægebladet nr. 4, 2010.

Utviklingen vil stemme godt overens med utviklingen i behandlingsbehovet i den danske befolkningen, heter det i vurderingen til Sundhedsstyrelsen i rapporten Tandplejeprognose 2010. Rapporten sier blant annet at: Tandlæger skal fremover yde en mindre del af de lavteknologiske og forebyggende behandlingsydelser. Og videre: Om ca. 10 år er der næsten lige så mange tandplejere som tandlæger på de danske tandklinikker.

Rapporten, som er utarbeidet av tandplejens prognoseudvalg, har til formål å undersøke om det blir utdannet tilstrekkelig mange tannleger og spesialister til å imøtekomme fremtidens behov.

Konklusjonen sier at det gjør det, selv om prognosen viser at antallet tannleger reduseres markant i løpet av de kommende ti årene. Man forventer at antallet yrkesaktive tannleger reduseres med ett tusen i perioden 2007-2019. Det betyr at omrenr hver femte danske tannlege er gått over i pensjonistenes rekker om ti år, uten å være blitt erstattet av en yngre kollega. Likevel er ikke vurderingen at man kommer til at mangle tannleger. Sundhedsstyrelsen mener nemlig at den forbedrede tannhelsen vil bety at etterspørselen flytter seg fra kroner, broer og andre avanserte behandlinger til undersøkelser, forebygging og enkel diagnostikk, altså tjenester som tannpleierne utfører.

Denne tendensen henger i følge Sundhedsstyrelsen fint sammen med at antallet tannpleiere stiger. Ifølge rapportens fremskrivninger vil det i 2025 være cirka 3 800 praktiserende tannleger og 2 800 tannpleiere. Det samlede antall autoriserte behandlere i tannhelsetjenesten vil ikke være endret.