Avtale med Norsk Helsenett

Norsk Helsenetts administrerende direktør Håkon Grimstad (t.v.) og NTFs president Gunnar Lyngstad signerte både en samarbeidsavtale og en prosjektavtale på et hotell ved Værnes flyplass utenfor Trondheim onsdag 24. mars.

I avtaleforpliktelsene heter det blant annet at et eget bestillingsskjema for tannleger skal være klart senest 8.april 2010. Det løftet ble holdt.

Tannleger som kobler seg på helsenettet før 1. september skal ikke betale abonnementsavgift for perioden før denne dato, opplyser Jørn André Jørgensen, som har vært sentral i fremforhandlingen av avtalen. Han sier også at det loves kr 2 000 i rabatt på oppkoblingsprisen til de 300 første tannlegene som melder seg på. Ordinær pris er kr 15 000 eks. mva. Dersom tannlegene viser stor interesse for å koble seg til helsenettet dobles kapasiteten for oppkobling i løpet av høsten, legger Jørgensen til.

– Tannlegene er en viktig gruppe å få med i helsenettet. Samarbeidsavtalen legger til rette for utvikling som vil gi økt samhandling mellom tannlegene og resten av helse- og omsorgssektoren, sier Håkon Grimstad i Norsk Helsenett i en kommentar på nettstedet til Norsk Helsenett.