Tidligere dekan advarer

Kuttene i vitenskapelige stillinger vil gå ut over det odontologiske kompetansesenteret på Vestlandet, advarer tidligere dekan ved det tidligere odontologiske fakultetet i Bergen, Magne Raadal. Han varsler samtidig at det nye odontologibygget som skal stå ferdig i 2012 kan komme til å stå uten nødvendig kompetanse. I et leserbrev i universitetsavisen På Høyden varsler han alvorlige konsekvenser dersom ikke universitetsledelsen tar grep mot nedbemanningen ved Institutt for klinisk odontologi.

Instituttleder Inge Fristad deler bekymringen og sier at instituttet har mistet seks stillinger siden 2007. Det er fortsatt en ubalanse på fire millioner kroner mellom grunnbevilgningen til instituttet og dagens lønnsutgifter. En ytterligere nedbemanning vil gå ut over spesialistutdanningen og dermed svekke instituttets inntekter, advarer Fristad.

Både Raadal og Fristad sier den økonomiske situasjonen ved Institutt for klinisk odontologi er i strid med forutsetningene for sammenslåingen av Det odonotlogiske og Det medisinske fakultet i 2008, melder På Høyden.