Tidende

eDn norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende, ble grunnlagt i 1890, og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger. Tidende er medlem av Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) og redigeres etter redaktørplakaten. Det betyr at redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet. Redaktøren skal fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling og ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen med full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.

Tidende utgis av Den norske tannlegeforening (NTF) og har blant annet som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Tidende skal også bringe nyheter og aktualitetsstoff av interesse for tannleger og annet tannhelsepersonell. I tillegg skal Tidende fungere som debattorgan. På Tidendes nettsted, www.tannlegetidende.no, kan en lese Tidende i fulltekst og kommentere alt som skrives i Tidende. I tillegg bringer nettstedet egne nyheter og annonser.

Tidendes papirversjon utgis 15 ganger i året. En utgivelse, nummer 9, presenterer NTFs landsmøte, mens nummer 12 inneholder Tannlegeforeningens kurstilbud. Saker som skal behandles på NTFs representantskapsmøte presenteres i eget vedlegg som sendes ut sammen med Tidende nr. 12.

Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, redaksjonssjef, markedsansvarlig og to vitenskapelige redaktører. I tillegg bruker vi frilansere til deler av det redaksjonelle stoffet.

På Tidendes nettsted er vår siste leserundersøkelse fra 2007 presentert. Vi vil gjennomføre ny leserundersøkelse i løpet av første halvår 2010.