Forlenget frist hos NPE

Er du sent ute med meldingen eller oppdateringen til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)? Fortvil ikke. På grunn av stor pågang er fristen for den årlige innmeldingen til Nors pasientskadeerstatning (NPE) utsatt fra 1. februar til 15. mars. Innmeldingen er fortsatt obligatorisk, og uten å melde er du ikke forsikret hvis uhellet skulle være ute. Mer informasjon om innmeldingen finner du på www.npe.no Velg Innmelding privat sektor øverst til høyre på forsiden.