Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse:

Generalforsamling 2010

Det er berammet generalforsamling i sykeavbruddsskassen den 27. april klokken 18.00.

Generalforsamlingen vil finne sted i Tannlegeforeningens lokaler i Frederik Stangs gate 20.

Det vil sendes ut innkalling med saksliste til medlemmene av kassen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må oversendes til daglig leder i sykeavbruddskassen Lasse Sørensen, som har e-post adressen lasse.sorensen@gablerwassum.no.

Frist for innsending av saker er 15. mars.