Kan mobilen kurere Alzheimer?

FOTO: Yay Micro.

Når vi hører om forskning på mobilstråling er det som regel noe om at det kan ha en helseskadelig effekt på hjernen, eller kroppen, eller begge deler – hvis det da ikke er forskere som avkrefter den negative effekten. Og omtrent samtlige forskningsprosjekter på dette området beskyldes for å være kjøpt og betalt av enten telekombransjen eller miljøvernsforkjempere, avhengig av resultatet som fremlegges. For første gang, så vidt vi vet, er det nå presentert en undersøkelse som kan tyde på at mobilstråling også kan ha en positiv effekt på hjernen.

Ifølge et forskningsteam fra Florida Alzheimer’s Disease Research Center kan nemlig mobilstråling potensielt være helbredende for Alzheimer- og demenspasienter melder BBC.co.uk.

På testlaben ble 96 mus, de fleste av dem genetisk påført symptomer på Alzheimer, eksponert for den elektromagnetiske strålingen en mobiltelefon avgir for to ganger én time hver dag i 7–9 måneder. Den elektromagnetiske mobilstrålingen hadde en betydelig forebyggende effekt på unge mus med genetisk påført demens. Samtidig virket det som eldre mus med sykdommen virket kurert for hukommelsestap etter eksponeringen. Det tok imidlertid flere måneder før laboratoriemusene oppnådde den fordelaktige effekten.

Det vil ta litt tid å avgjøre nøyaktig hvilke mekanismer som er berørt av disse gunstige hukommelseseffektene. Men en ting er klart: de kognitive fordelene av langvarig elektromagnetisk eksponering er reelle, fordi vi så det i både forebyggende og behandlingsbaserte eksperimenter som involverte både mus påført Alzheimersymptomer og vanlige mus, sier forskningsleder Gary Arendash til BBC.co.uk.

Å forske på tilsvarende helseeffekter for mennesker kan ta flere år. Dessuten påpeker forskningsteamet at det tok måneder før de oppdaget effekten på mus, og at det derfor kan ta flere år med tilsvarende behandling for at et menneske med demens vil få utbytte av tilsvarende elektromagnetisk behandling. Forskningsteamet fra Florida har tidligere hevdet at høyfrekvent stråling kan være positivt i behandling av Alzheimer-pasienter, mens lavfrekvent stråling – for eksempel fra telefonlinjer eller strømlinjer – kan ha motsatt effekt. Testmusene hadde for øvrig ingen merkbare skader på hjernen eller vitale organer, viste det seg ved obdusering.