Personalia

Dødsfall

Finn L. Bjørnstad, f. 13.01.1936, tannlegeeksamen 1959, d. 16.12.2009

Tore Tollefsen, f. 23.04.1936, tannlegeeksamen 1958, d. 15.12.2009

Steinar Reitan, f. 25.12.1934, tannlegeeksamen 1979, d. 17.11.2009

Nils Viker, f. 2.07.1911, tannlegeeksamen 1937, d. 14.12.2009

Alf Ore, f. 12.06.1944, tannlegeeksamen 1970, d. 13.10.2009

Asmund Aksnes, f. 29.07.1917, tannlegeeksamen 1947, d. 5.01.2010

Fødselsdager

80 år

Truls Herud,, Kongsvinger, 20. februar

Jan Magnus Rauan, Halden, 24. februar

75 år

Johannes L. Bjørnstad, Fredrikstad, 24. februar

Jan Hugo Carlsen,Tromsø, 28. februar

Liv Hammelbo, Oslo, 28. februar

Turid Henaug, Oslo, 26. februar

70 år

Turid Seime, Trondheim, 17. februar

Sven Alf Aamodt, Kristiansand s, 15. februar

Ivar Stornes, Egersund, 26. februar

60 år

Tom Godtfredsen, Oslo, 27. februar

Roar Hovland, Moss, 26. februar

Tore Johansen, Rasta, 28. februar

Judith Kapstad, Vassenden, 14. februar

Eva Nielsen, Tønsberg, 11. februar

Erik Ombudstvedt, Oslo, 22. februar

Harald Christian Solem, Hamar, 15. februar

Jan Gunnar Theien, Borgen, 11. februar

Rita Tilley Wilberg, Sørumsand, 17. februar

50 år

Trygve Eriksen, Isdalstø, 19. februar

Birte Muri Slettestøl, Paradis, 17. februar

Knut Arthur Hansen, Gressvik, 23. februar

Kathinka Knudtzon, Oslo, 13. februar

Boye Nereng, Larvik, 16. februar

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 03 eller e-post: tannlegeforeningen@tannlegeforeningen.no.