Akademikerprisen 2010

Foto: Akademikerne.

Professor i bio­lo­gi Dag Olav Hessen mottok Akademikerprisen torsdag 21. oktober. – Det er en ære å dele ut prisen til en kandidat som bidrar så sterkt i den offentlige debatt med sin tunge aka­de­mis­ke kompetanse, sa juryleder Åsmund Knutsen ved overrekkelsen.

– Årets prisvinner har i stor grad brukt den aka­de­mis­ke friheten, sa Knutsen ved prisoverrekkelsen. Det var en stolt og rørt prisvinner som mottok prisen for 2010 på Akademikernes rådskonferanse i Oslo.

– Jeg setter oppriktig pris på dette, sa Hessen.

Det er særlig Hessens formidlingsevner av vitenskapelig basert kunn­skap som vektlegges ved prisoverrekkelsen. Særlig pekes det på at han benytter et bredt spekter av arenaer ved siden av diskusjonen i det offentlige rom og fagspesifikke medier.

– Vi mener budskapet hans er klart og formidlingen blir alltid gjort på en inspirerende måte. Dag Olav Hessen fremstår som en uredd og viktig representant for akademia ­både på den offentlige arena og i fagspesifikke medier, sier Knutsen.

Akademikerprisen deles ut en gang i året til enkeltpersoner for de­res bidrag til akademisk frihet og for å støtte de­res arbeid i kunnskapsformidling. Prisen deles ut i oktober og består av en pengesum på 200 000 kroner og en bronseskulptur av Nico Widerberg.

Kandidater til prisen foreslås av Akademikernes medlemsforeninger. Juryen ledes av Åsmund Knutsen fra Tekna. Øvrige jurymedlemmer er Dag Bastholm fra Arkitektenes Fagforbund og Ann Margaret Grøndahl fra Den nors­ke veterinærforening.