Verdens Aidsdag 1. desember

Markeringen av Verdens Aidsdag 1. desember 2010 omfatter blant annet at det settes opp et telt utenfor Østbanehallen ved Oslo sentralstasjon. I teltet vil rundt 30 organisasjoner som jobber med hiv og aids på ulike måter være representert. Ulike temaer på et nasjonalt og internasjonalt nivå blir belyst. Det vil også være artister til stede, som deltar for hiv og aids saken. Programmet varer fra kl. 10.00 til 17.30.

I Bergen blir det utdeling av informasjonsmateriell samt servering av gløgg og pepperkaker fra kl. 16.30. Kl. 18.00 blir det apeller på Festplassen, og kl. 18.30 starter et fakkeltog til Korskirken, hvor det blir solidaritetsgudstjeneste fra kl. 19.00 til 20.00.

Mer informasjon om arrangementer landet rundt skal komme på www.verdensaidsdag.no

Den røde sløyfen symboliserer solidaritet med verdens hivpositive og aidssyke. Ved å bestille pins av solidaritetssløyfen støtter du Hivfondet og HivNorges arbeid for hivpositives rettigheter og i alminneliggjøring av hiv i samfunnet.

Pinsen koster minimum 40 kroner per stk, og du kan bestille så mange du ønsker. Ønsker du å bestille sløyfer kan du ta kontakt på post@hivnorge.no eller på tlf 21 31 45 80, eventuelt benytte bestillingsskjemaet som finnes på www.hivnorge.no