Tidende retter

FOTO: Nils Roar Gjerdet.

I forbindelse med saken om grunnstensnedleggelsen for nytt odontologibygg i Bergen den 17. august i år, manglet det et bilde på side 800 i Tidende nr. 11. Bildet (til høyre) viser statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland (i midten), som la ned grunnstenen med blant andre rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo (til høyre) og byggherredirektør i Statsbygg Hilde Nordskogen (til venstre) som vitner.