Tilbakeblikk

1910

Skoletandklinik i Kristiania

Skoletandkliniken i Kristiania aabnedes 1ste november. Det skal foreløpig være prøvedrift, og som tandlæger er midlertidig ansat: Som bestyrer Caspar v. Krogh med en løn af 1600 kr., som assistent E. Bache-Gabrielsen, løn 900 kr. Desuden en kontordame.

Kliniken vil bli udførlig beskrevet i næste hefte.

Oktober–november 1910, 1ste hefte

1960

Øk effektiviteten…

I referat fra vårmøte i Sørlandets Tannlægeforening sakses: «Tannlege Birger Mæhlum holdt foredrag over emnet Øk effektiviteten, spar tid og krefter. Han behandlet et emne som utvilsomt har vært lite påaktet så vel under utdannelsen som av de fleste praktiserende tannleger. Som han sa, er emnet svært omfattende og med den vitenskapelige grundighet han hadde gått til verks, reiste han straks en rekke spørsmål som snarest bør finne en løsning. Vi nevner i farten utdannelsen av kontordamer og krav til det utstyr som bys oss, f. eks. operasjonsstolen som svært mange har meget å utsette på. Ellers berørte han en rekke områder som mange synder mot fordi de ikke har satt seg ned og tenkt igjennom arbeidsgangen på kontoret.»

Oktober 1960, hefte 8

2000

Amalgam – turbulens rundt ny veileder

Problemet med å gi råd om bruk av fyllingsmaterialer, er at det er vanskelig å forene både faglige og politiske hensyn og forventninger, sier Trond Strandenes. Han har vært NTFs representant, først i referansegruppen for utredningen fra 1998 og så i «oppfølgingsgruppen» som har arbeidet med veilederne og konferansen på Voksenåsen.

Den forrige veilederen for bruk av dentale biomaterialer i tannhelsetjenesten er fra 1991. Nå er en revidert utgave på beddingen, og vil foreligge ved inngangen til 2001. Ikke uventet er arbeidet med å sy den sammen vanskelig. En rekke aktører har i de siste månedene stablet opp alt som er av argumenter fra den velkjente «amalgamdebatten».

August 2000, nr. 11