Oversikt over foredragsholdere

Foredragsholder Side

Axelsson, Stefan 847

Barkvoll, Pål 864

Bell, Yrsa Le 852

Bjørnland, Tore 868

Brevik, Bjørn K. 856

Børstad, Eva 856

Bårdsen, Asgeir 851

Edblad, Eva 849, 580

Espelid, Ivar 865

Frammer, John 851

Fredriksson, Margareta 853

Fristad, Inge 851

Gad, Mogens 848

Gjengedal, Harald 867

Hekland, Helge 848

Henriksen, Jan 852

Hoff, Ivar 866

Ingebrigtsen, Jana 853

Ingul, Charlotte Björk 847

Jacobsen, Knut-Eric 867

Knudsen, Gro Christin 851

Kulseng, Bård 847

Leknes, Knut 866

Mork-Knutsen, Bjørn Bamse 868

Møystad, Anne 868

Nordengen, Per Anders 848

Olsen-Bergem, Heming 868

Sahlin-Platt, Annika 953

Saxegaard, Erik 867

Strand, Gunhild V. 846

Størksen, Kjell 846, 864

Tornes, Knut 846

Tveit, Anne Bjørg 965

Vasstrand, Endre 866

Willumsen, Tiril 864

Øilo, Marit 853

Örtengren, Ulf 849