Norsk forening for odontofobi:

Februarseminar 2011

Hvordan kan hjernen og rusens makt påvirke din arbeidshverdag?

Kursgivere

Professor Ingvard Wilhelmsen. Institutt for indremedisin. Universitet i Bergen Haraldsplass sykehus.

Professor Jan Bergdahl. Institutt for klinisk odontologi. Universitetet i Tromsø.

Klinikksjef Kari Kvakestad. Klinikk for allmenn barn. Universitetet i Oslo.

Tannlege Ole Jørgen Bakstad, Tannklinikken Akershus Universitetssykehus HF

Kursplan

  • Kognitiv terapi ved angst generelt og helseangst spesielt.

  • Utdanning av ressursteam i odontofobi, Tromsø-modellen basert på kognitiv terapi i gruppeundervisning.

  • Farmaka og rusmisbruk – vet vi hva pasienten vår «har innabords» når han/hun kommer til oss? Og hva betyr det for vår behandling?

Målgruppe

Hele tannhelseteamet, psykologer

Tid

Fredag 11. februar til lørdag 12. Februar 2011

Seminarstart fredag kl 10.00, avslutning lørdag kl 13.00

Eksamen i odontofobi 11. februar kl 08.00–10.00

Sted

Hotel Rica Nidelven Trondheim

Kursavgift

Fastsettes senere

Påmeldingsfrist

25. november 2010

Nærmere opplysninger

Kontakt leder for NOFOBI Ninni Haug (ninnih@online.no),

eller se på NOFOBI sin hjemmeside på NTFS nettsider