Januarkursene 2011

Tannimplantater – er det farlige saker?

Kursgivere

Kjell Størksen, tannlege, Kjevekirurgisk poliklinikk, Haukeland Universitetssykehus

Knut Tornes, professor, oral kirurg

Kursinnhold

Tannprotetiske arbeider på implantater er nå en helt vanlig behandling, og i mange situasjoner er det et førstevalg. Etterspørselen fra pasientene øker, og vi som arbeider med tannbehandling må kunne veilede pasientene i behandlingsvalg, svare på spørsmål og gjøre en rekke praktiske arbeidsoppgaver på pasienter som har fått implantatkonstruksjoner. Kurset tar sikte på å gi en oversikt over behandlingsmulighetene med orale implantater. Kursdeltagerne vil få grunnleggende kunnskaper om behandlingsformen og kriterier for å velge ut pasienter som vil ha klare fordeler av implantatbehandling. Henvisningsrutiner og henvisers arbeidsoppgaver i behandlingsforløpet gjennomgås. Etterbehandlingen som kontroller, hygieneinstruksjon, depurasjon og enklere reparasjonsarbeider vil bli omtalt. Foreleserne vil vise ulike komplikasjoner som kan oppstå og beskrive tiltak. Det blir også lagt vekt på at deltagerne skal få kunnskap om ulike trygderegler og andre sider av økonomien ved implantatbehandling. Gjennom hele kurset legges det vekt på praktiske kliniske problemstillinger.

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Mandag 10. januar 2011, kl. 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2500 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Tenner for hele livet

Kursgiver

Gunhild V. Strand, professor, dr. odont, UiB

Kursinnhold

Å gi befolkningen mulighet til å beholde egne tenner livet ut, er en helsepolitisk målsetting. Hva er grunnene til at tenner tapes og hvilke tannhelsemessige utfordringer møter man i eldre år? Et velfungerende tannsett er vesentlig for den eldres velbefinnende, selvrespekt og relasjon til omgivelsene. Hvordan kan man bidra til å stoppe den dramatiske forverringen i tannhelse når aldersbetingete sykdommer inntreffer? Behandlingen av eldre pasienter må ofte tilpasses andre krav enn de vi er vant til for yngre pasienter. Man kan lett overbehandle eller underbehandle. Presentasjonen vil fokusere på noen hovedlinjer for behandling av denne spesielle aldersgruppen.

Kursplan

 • Tenner for livet – er det viktig?

 • Care – not cure!

 • Nyere prinsipper for behandling av rotkaries

 • Gero – protetikk

 • Tilpasset behandling

Målgruppe

Tannleger og tannpleiere

Tid

Mandag 10. januar 2011, kl. 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Sjeldne medisinske tilstander – felles utfordringer

Kursgiver

Stefan Axelsson, spesialtannlege, dr. odont, TAKO-senteret

Kursinnhold

TAKO-senteret er et landsdekkende odontologisk kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander og ble etablert i 1993. TAKO-senteret skal utrede, kartlegge og formidle informasjon om oralmedisinske forhold hos pasienter med sjeldne funksjonshemminger som blir henvist fra hele landet for vurdering, utredning og behandlingsplanlegging. Det legges vekt på tverrfaglig tilnærming hvor tannlegespesialister, logoped, fysioterapeut og annet helsepersonell deltar i vurderinger av behov.

Kurset vil gi informasjon om sjeldne funksjonshemminger og mange eksempler på diagnoser med utfordringer for å oppnå god oral funksjon og oral helse.

Nedsatt oralmotorisk funksjon og muligheter for trening og stimulering i samarbeid med logoped/fysioterapeut vil bli belyst. Tverrfaglig samarbeide innenfor odontologien samt mellom tannhelsetjenesten og primær-/spesialisthelsetjeneste.

Det vil også gis råd om hvor man kan finne relevant informasjon om sjeldne funksjonshemminger, for eksempel i litteratur, databaser, internet.

Rettigheter i NAV/HELFO for personer med sjeldne diagnoser vil bli diskutert.

Kursplan

 • Bakgrunn for TAKO-senteret

 • Sjelden – ikke sjelden

 • Eksempler på sjeldne diagnoser

 • Tverrfaglig samarbeid i tannhelsetjenesten

 • Samhandling i helsevesenet

 • Søke informasjon

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Mandag 10. januar 2011, kl 1300–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Tre timer

Kursavgift

Kr 1000 inklusiv enkel servering

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Livsstilssykdommer

Fedme og diabetes øker i befolkningen. Hva er årsaken og hvilke konsekvenser vil dette gi? Kan tannlegen spille en rolle i forebyggingen av disse livsstilssykdommene?

Kursgivere

Bård Kulseng, overlege, St. Olavs Hospital

Charlotte Björk Ingul, lege, dr.med. Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Kursinnhold/kursplan

 • Mat og helse

 • Utvikling i norsk kosthold

 • Anbefalinger vedrørende kosthold, fysisk aktivitet for barn og voksne, nye kostholdsråd

 • Fedmeforebygging, behandling, konsekvenser

 • Diabetes type 2; forebygging, konsekvenser for barn og voksne

 • Andre livsstilssykdommer; hjerte/kar, Kols, metabolsk syndrom

 • Tannhelsepersonellets rolle i folkehelsesammenheng

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Mandag 10. januar 2011, kl. 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Livsglede og arbeidsglede – uten å bli utbrent

Kursgiver

Per Anders Nordengen, prest, foredragsholder og samtaleveileder, Oslo

Kursinnhold

Hvordan kan vi få til et samspill mellom arbeidsliv og privatliv som gjør at vi ikke risikerer å møte veggen?

Livet er både muntert og alvorlig. Ingen går igjennom livet uten å oppleve gleder og sorger, latter og tårer. Livet spenner mellom store ytterligheter.

Livet kan være urettferdig og det vonde rammer tilfeldig. Men livet er heldigvis mer enn bare alvor og smerte. Vi må ta det vonde på alvor samtidig som vi tillater oss å nyte de livsgledene som finnes.

Per Anders Nordengen er en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Dette kurset vil gi oss noen tanker om livsglede, arbeidsglede og stressmestring.

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Tirsdag 11. januar 2011, kl 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Fast protetikk på en rasjonell måte

Kursgiver

Helge Hekland, spesialist i protetikk og bittfunksjon

Mogens Gad, MDT, PG-Laboratoriet

Kursinnhold

Det å erstatte en eller flere tapte tenner er en avansert behandling med tekniske vanskeligheter. Det er en fordel for pasient, tannlege og tanntekniker om det kan gjøres enkelt og rasjonelt. Skal resultatet bli bra, må samarbeidet mellom tannlege og tanntekniker utvikles slik at de snakker samme språk. Kursgiverne vil gå gjennom arbeidsgang ved enkle og avanserte kasus. Det vil spesielt bli lagt vekk på helkeram, fargeuttak og kommunikasjon mellom tannlege og tanntekniker.

Kursplan

 • Nye krone- og bro-typer

 • Preparering, avtrykk og sementering

 • Fargeuttak

 • Kommunikasjon tannlege/tanntekniker

 • Arbeidsgang ved enkle og avanserte kasus

Målgruppe

Tannleger og tannteknikere

Tid

Tirsdag 11. januar 2011, kl. 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Materiallære i vardagen

Kursgiver

Ulf Örtengren, professor, IKO, UiT

Kursinnhold

Antalet olika dentalprodukter ökar. Hur skall man välja rätt, vilka är de bästa och, fram för allt hur skall man kunna hantera dem? Dagens tandvård kräver mer av all personal och arbetet i team gör också att kunskap om dentala material, egenskaper och hantering är nödvändiga för all personal som involveras i patientarbete för att ett optimalt resultat skall kunna uppnås med nöjda patienter.

Kursplan

Kursen vänder sig till hele tannhelseteamet för att uppdatera och ge kunskap om:

 • Materialegenskaper

 • Komposit och bondingmaterial

 • Dentala cement

 • Avtrycksmaterial

 • Metall och Keram

Kursen inriktar sig framför allt på kunskap som är nyttig att ha med sig i den kliniska vardagen.

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Tirsdag 11. januar 2011, kl 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Akut omhändertagande – Råd vid insjuknande i samband med tandvård

Kursgiver

Eva Edblad, spesialist pedodonti, TkNN, instruktør i basal HLR

Kursinnhold

Allvarliga, ibland livshotande akuta situationer kan uppstå i samband med besök på tandkliniken. När/om det händer är det viktigt att veta vad man ska göra, ha utrustning nära till hands och ha tränat i förväg.

Föreläsningen ger dig en vägledning om hur du ska göra när något akut inträffar och det är bråttom. En genomgång av de vanligaste akuta tillstånden som kan vara livshotande tas upp, såsom allergisk reaktion, anafylaktisk chock, främmande kropp i luftvägarna, hjärtinfarkt, insulinkänning, svimning med mer.

Förslag ges också på akut utrustning på kliniken, vad en akutvagn på kliniken bör innehålla och hur de föreslagna preparaten används.

Kursplan

 • Orsak till medvetandesänkning

 • Vanlig svimning

 • Allergiska reaktioner

 • Akututrustning på kliniken – Akutvagnens innehåll

 • Främmande kropp i luftvägarna

 • Medvetandepåverkan vid bl.a. diabetes, epilepsi, hjärnblödning – stroke, hjärtinfarkt

 • Hjärt-lung-räddning

 • Stabilt sidoläge

Målgruppe

Tannhelsesekretærer

Tid

Tirsdag 11. januar 2011, kl. 1700–2000

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Tre timer

Kursavgift

Kr 1500 inklusiv enkel servering

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Odontofobi – vad är det? Värför blir det så? Hur kan vi göra?

Genomgång av terapeutiska hjälpmedel såsom t.ex sedering

Kursgiver

Eva Edblad, spesialist pedodonti, TkNN

Kursinnhold

Målet med kursen är att i den kliniska vardagen lära sig skilja på tandvårdsrädsla/odontofobi och andra behandlingsproblem av psykologisk art. Föreläsningen ger praktiska tips om hur vi kan hantera «ikke mött», «vill inte»-konflikter och andra samarbetssvårigheter i tandvården.

Hjälpmedel, såsom sedering – använder vi de på rätt sätt? Genomgång av olika typer av sederingsval med tonvikt på benzodiazepiner, hur de fungerar, praktisk klinisk tillämpning, hur man förbereder sin patient för att få ett bra samarbete.

En stor utmaning för tandvården är att utrota ord som tandvårdsrädsla/tannlegeskrekk och istället fokusera på det positiva – Att få tandvårdstrygga barn/ungdomar som växer upp till vuxna som klarar av att ta emot tandvård och värnar en god munhälsa.

Kursplan

Odontofobi – vad är det?:

 • Barn/ungdomar/vuxna som inte vill ha vår hjälp – är det tandvårdsrädsla, ängslan, odontofobi – eller är det något annat?

Varför blir det så? Vad kan vi göra åt det?:

 • Det inledande samtalet

 • Profylax – kan vi inom tandvården förebygga tandvårdsrädsla?

 • Att känna igen signaler på rädsla innan de fördjupas till odontofobi

 • Hur hantera odontofobi

 • Bemötande och behandling

Sedering vad är det?:

 • Olika val av sedering

 • Vad är Benzodiazepiner

 • Indikationer – kontraindikationer för sedering

 • Tankar och tips inför en patientbehandling

 • Förutsättningar och krav på behandlare, lokaler, utrustning

 • Doseringsanvisningar och administrationssätt

 • Information till patient och medföljare/förälder före, under, efter behandling

 • Försiktighetsregler och möjliga komplikationer/biverkningar

 • Hantering av läkemedel på kliniken

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Onsdag 12. januar 2011, kl. 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Litt av hvert om forhandlinger

En innføring i forhandlingsteknikk

Kursgiver

John Frammer, forhandlingssjef, Den norske tannlegeforening

Kursinnhold

Den norske tannlegeforening tilbyr nå sine medlemmer forhandlingskurs som går over en dag. Kurset har for det første som mål å gjøre deg tryggere i rollen som lønnsforhandler. Videre skal kurset gi deltakerne en forståelse av forhandlingsprosessen, gjennomgå ulike forhandlingsteknikker og forhandlingsordninger. Kursdeltakerne skal delta aktivt i praktiske øvelser og rollespill.

Målgruppe

Tannleger

Tid

Onsdag 12. januar 2011, kl. 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Endodontiens «sjoner» – utvalgte endodontiske problemområder

Kursgivere

Gro Christin Knudsen, endodontist privat praksis, Stavanger

Inge Fristad, professor, Institutt for klinisk odontologi/endodonti, UiB

Asgeir Bårdsen, førsteamanuensis, Institutt for klinisk odontologi/endodonti, UiB

Kursinnhold

Kurset vil ta for seg endodontiske utfordringer som tannleger ofte møter i praksis, og hvordan disse kan håndteres. Følgende emner vil bli gjennomgått:

Kursplan

 • Amputasjon

 • Ekstraksjon

 • Innervasjon

 • Inflammasjon

 • Infeksjon

 • Obliterasjon

 • Perforasjon

 • Regenerasjon

 • Replantasjon

 • Resorpsjon

 • Revisjon

 • Separasjon

Vi har en visjon om å gi praktisk og nyttig informasjon, gjerne med konklusjon eller til videre diskusjon.

Målgruppe

Tannleger

Tid

Onsdag 12. januar 2011, kl. 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Elektronisk pasientjournal, nettverk og datasikkerhet

Tips for tannhelsesekretærer

Kursgiver

Jan Henriksen, daglig leder, INFOSEC

Kursinnhold

Det er nyttig å kjenne praktiske løsninger som er i tråd med norsk lov og som kan spare mye tid i en travel klinisk hverdag. Dette kurset behandler bl.a. bruk av elektronisk pasientjournal, hvordan tilgang til pasientjournal skal sikres, gode regler for sikkerhetskopiering, behandling av utskrifter og hvordan bruk av elektronisk nettverk skal håndteres. Kursgiver kommer inn på regler ved bruk av Internett, timevarsling på SMS, henvisning, bestillingsterminal og tjenester på helsenettet.

Jan Henriksen fra INFOSEC har vært med på å utvikle kurs i datasikkerhet for tannleger etter oppdrag fra Helsedirektoratet

Målgruppe

Tannhelsesekretærer

Tid

Onsdag 12. januar 2011, kl. 1700–2000

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Tre timer inklusiv enkel servering

Kursavgift

Ingen kursavgift

Bettfysiologi i praktiken

Kursgiver

Yrsa Le Bell, docent, universitetslektor, Åbo Universitet

Kursinnhold

Att ge insikt i aktuell bettfysiologi och öka förståelsen för diagnostik och behandlingsprinciper av patienter med funktionsstörningar och smärttillstånd i käksystemet.

Kursplan

 • Kort om käkleden, normal och störd käkfunktion

 • Epidemiologi och etiologi

 • Klinisk funktionell undersökning

 • Bilddiagnostik

 • Diagnostik/differentialdiagnostik

 • Behandlingsprinciper med tyngdpunkt på bettskenor

 • Patientfall

Målgruppe

Tannleger

Tid

Torsdag 13. januar 2011, kl. 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Hverdagsprotetikk

Kursgivere

Marit Øilo, førsteamanuensis, Institutt for klinisk odontologi – Protetikk, UiB

Jana Ingebrigtsen, spesialist i protetikk, Spesialistklinikken, UiB

Kursinnhold

Kurset er en gjennomgang av generelle prinsipper for protetiske alternativer en allmennpraktiserende tannlege kan ha behov for. Både teoretiske og kliniske aspekter belyses. Behandlingsplanlegging og kommunikasjon med pasient og tanntekniker vektlegges som viktige punkter for å lykkes med protetikk.

Kursplan

 • Behandlingsplanlegging

 • Kronepreparering

 • Bropreparering

 • Helkeramiske fasetter, kroner og broer

 • Fargebestemmelse

 • Avtrykk

 • Sementering

 • Partialproteser og kombinasjonsprotetikk

 • Helproteser

Målgruppe

Tannleger

Tid

Torsdag 13. januar 2011, kl 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Parodontit, en inflammationssjukdom

Orsak, behandling och rekonstruktion

Kursgivere

Margareta Fredriksson, overtannlege, Folktandvården Västmanland AB

Annika Sahlin-Platt, doktorand Oral Cellbiologi, Umeå Universitet

Kursinnhold

Fyrtio procent av den vuxna befolkningen har någon form av parodontit. Ledande forskning fokuserar i dag på sambandet mellan parodontit och allmänhälsa.

Parodontit är en bakteriell infektion som leder till ett kronisk inflammationssjukdom. Inflammationssvaret varierar beroende på arv, allmänhälsa och miljö.

Parodontit kan jämföras med ett inflammerat sår vilket påverkar allmänhälsan, framför alt diabetes, stroke och hjärt-kärlsjukdomar.

Genom att populationen blir allt äldre och dessutom har fler kvarvarande tänder är det viktigt att sanera den kroniska inflammation.

Tandvården har en viktig uppgift inte minst att behandla parodontiten som ett led i att förbättra patienternas allmänhälsa.

Föredraget kommer att belysa sambandet mellan parodontit och allmän hälsa samt ge förslag på hur man kan behandla sjukdomen och dess påföljder i den kliniska vardagen.

Målgruppe

Tannleger

Tid

Torsdag 13. januar 2011, kl 0900–1600

Sted

Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

Syv timer inklusiv en time lunsjpause

Kursavgift

Kr 2400 inklusiv lunsj og pausekaffe

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2010

Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400