Grunnstenen lagt

Det nye odontologibygget i Bergen som skal stå ferdig høsten 2012. (Statsbygg/ Kristin Jarmund ark/MIR)

Den 17. august la statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, ned grunnsteinen for det etterlengtede, nye odontologibygget i Bergen. Statsråden la vekt på at dette vil bli et bygg som skal huse både forskning, undervisning og utøvende tannhelsevirksomhet i samvirkning. Også det kommende kompetansesenteret for Vestlandet skal ligge her.

Statsbygg er byggherre for bygget, som er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter AS. Byggeprosessen er kommet godt i gang på tomten etter de prekliniske institutter, som ble revet sist høst. Bygget skal tas i bruk til høstsemesteret 2012. Totalt er bygget på 15 000 kvadratmeter, til dels med kompliserte byggtekniske løsninger som følge av de odontologiske funksjonene.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, roste statsråden for at det ble satt fart i bevilgningsprosessen. Også han la vekt på at bygget ville bety et stort løft for odontologi, ikke bare i vestlandsregionen, men også nasjonalt. Hilde Nordskogen er byggherredirektør i Statsbygg.

Foto:
Nils RoarGjerdet