Regionale forskningsfond

Kunnskapsdepartementet har fordelt til sammen 212,4 millioner kroner til regionale forskningsfond i 2010. – Disse midlene markerer startskuddet for mye nyskapende forskning og innovasjon over hele Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Samtidig er lokaliseringen av syv regionale forskningsfond avklart: Fondsregion Agder, Hovedstaden, Innlandet, Midt-Norge, Vestlandet og Oslofjordfondet. Sistnevnte er det fylkeskommunene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold som har gått sammen om å danne.