Akkreditering av dansk tannhelsetjeneste

Som første land i verden har Danmark lovfestet at samtlige sykehus skal akkrediteres og kvalitetssmåles gjennom et ensartet system. Ambulansetjenesten, 4 300 tannleger og 3 600 distriktsleger står også for tur til å innføre kvalitetsmodellen. Målsettingen er at alle deler av helsesektoren skal inkluderes i den danske modellen.

Modellens akkrediteringsstandarder deles grovt inn i tre store grupper som omfatter blant annet sykdommer og behandling, utstyr, rengjøring og hygiene samt økonomi og rutiner for kvalitetsarbeid og pasientrettigheter. Hensikten er å øke pasientsikkerheten og gi folk tilgang til informasjon om kvalitet.

Ettersom systemet er gjennomsiktig kan alle få tilgang til de offentliggjorte resultatene og derigjennom få vite bakgrunnen for at den enkelte tannlege, for eksempel, ikke når opp eller bare delvis når opp til akkrediteringsgrensen.

Akkrediteringsstandardene i den danske modellen er godkjent av organisasjonen International Society for Quality in Health Care (ISQUA)