Nordiske forskere mest produktive

Tall fra National Science Indicators (NSI) presentert i Forskningsbarometeret 2009, viser at de fem nordiske landene er i eliten blant de 30 medlemmene av OECD-samarbeidet når det gjelder forskning. Tallene fra perioden 2004–08 viser at dette gjelder både antall publikasjoner per innbygger og antall siteringer. Av de nordiske landene gjør Danmark det best. Norske forskere havner på henholdsvis 6. og 13. plass i denne undersøkelsen.