Personalia

Dødsfall

Brynjolv Anke, f. 20.01.1932, tannlegeeksamen 1959, d. 25.05.2010

Ove Fæhn, f. 05.04.1933, tannlegeeksamen 1958, d. 04.06.2010

Martin Støvneng, f. 12.12.1928, tannlegeeksamen 1954, d. 16.06.2010

Tore Sandboe, f. 13.02.1929, tannlegeeksamen 1951, d. 24.07.2010

Fødselsdager

80 år

Tor Espedal, Bønes, 10. september

Tore Næss, Oslo, 14. september

Agnes Joakimsen, Jevnaker, 21. september

75 år

Børge Johannesen, Trondheim, 20. juli

Jon L. Bjørnvold, Reistad, 7. september

70 år

Ingrid Iveland, Haugesund, 2. september

Ellen Marie Årstad Calisch, Kristiansand, 13. september

Ole Henrik Bjune, Tønsberg, 14. september

Sigmund Seland, Oslo, 15. september

Turid Album Alstad, Hokksund, 17. september

Ansgar Vatland, Stavanger, 18. september

Knut Lauvrud, Drammen, 22. september

60 år

Helge Oland, Langesund, 2. september

Helge Braut, Kleppe, 6. september

Helga Woll, Oslo, 5. september

Anders Wangestad, Nesøya,10. september

Ivar Sundsbø, Oslo, 12. september

Anne-Kristine Lie, Oslo, 12. september

Svein Lund, Sellebakk, 18. september

Jostein Tjeldflåt, Husnes, 19. september

Egil Lind, Farsund, 25. september

50 år

Nils Thomas Westerlund, 6. september

Annichen Ravn Munkvold, Oslo, 8. september

Ingvild Bjørnestad, Stavanger, 9. september

Kristian Walseth, Kristiansund, 12. september

Jan Fritsch, Oslo, 13. september

Gisken Merete K. Hveding, Lillehammer, 15. september

Gunvor Elde, Bergen, 15. september

Bård Alvsaker, Arendal, 18. september

Karin Holmgard, Haugesund, 20. september

Anne Birgit A. Vintermyr, Risør, 24. september

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 03 eller e-post: tannlegeforeningen@tannlegeforeningen.no.