Nordisk folkehelsepris til Kaare R. Norum

Foto: Ellen Beate Dyvi.

Professor emeritus Kaare R. Norum tildeles den nordiske folkehelseprisen for 2010. Norum er lege og arbeider ved Universitetet i Oslo (UiO).

Prisen gis for fremragende ernæringsforskning av høy internasjonal kvalitet og av vesentlig betydning for nordiske befolkningers helse; for enestående formidlingsaktivitet i massemedier og andre fora; og for mangeårig innsats i ledelsesfunksjoner i organisasjoner og institusjoner av sentral betydning for folkehelse og folkehelsevitenskap.

Norum har publisert mer enn 300 artikler og forskningen konsentrerer seg om fettsyrer, kolesterol, vitamin A og ernæringspolitikk. Allerede i 1972 mottok han Anders Jahres medisinske pris for fremragende yngre forskere og i 1995 fikk han UiOs pris for forskningsformidling. Han har vært formann i Statens ernæringsråd og fungert som ernæringsekspert for WHO. Norum har også vært med i flere norske fjernsynsproduksjoner om mat og ernæring.

Den nordiske folkehelseprisen ble tildelt Kaare R. Norum under de nordiske helse- og sosialministrenes møte i den danske byen Aalborg i juni.