IADR-pris til Roland Jonsson

Foto: privat.

Professor Roland Jonsson ved Universitetet i Bergen ble tildelt The International Association for Dental Researcch (IADR) Salivary Research Award for 2010. Prisen ble overrakt ham på IADRs generalforsamling I Barcelona 14. juli.

Jonsson ble tidlig i sin karriere interessert i spyttkjertelproblematikk hos revmatismepasienter, og allerede i doktorgradsarbeidet sitt i 1983, ved Universitetet i Göteborg, tok han for seg temaet i avhandlingen «Oral manifestations of systemic lupus erythematosus». Interessen hans ble vakt gjennom egen klinisk kontakt med revmatismepasienter, og han så tidlig et stort behov for bedre diagnoseteknikker.

Jonssons posisjon innenfor forskning på Sjögrens syndrom er unik, noe som har vist seg gjennom invitasjoner til å foredra over hele verden.

The IADR Salivary Research Award skal stimulere til og anerkjenne fremragende og innovative prestasjoner som kan ha bidratt til grunnleggende forståelse av spyttkjertlenes struktur og sammensetning, og disses funksjoner.