Kommentar til Atle Haglis innlegg

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse, TGS, er et selvstendig frittstående forsikringsselskap som er eiet av medlemmene (forsikringstakerne). TGS gir dekning av driftsutgifter ved sykefravær fra praksis. Det har ingen tilknytning til Tannlegeforeningen, men man må være medlem av foreningen for å kunne tegne forsikring i TGS.

TGS har et styre på tre personer og en innleid daglig leder i deltidsstilling. Vi leier tjenester av NTF til å ha den daglige kontakt med medlemmene og foreta skadeoppgjør. Aktuar, regnskap/utbetalinger og forvaltning er også tjenester som leies inn.

Norsk lov krever at generalforsamlingen holdes før 1. juli hvert år, og den kan derfor ikke holdes i forbindelse med NTFs landsmøte.

Assistenttannleger kan forsikre sitt eventuelle økonomiske ansvar overfor praksiseier ved sykefravær. Det vil da være naturlig at praksiseier og assistenttannlege ved inngåelse av leieavtale blir enige om hva assistenttannlege skal betale praksiseier ved sykefravær. Dette ansvaret kan assistenttannlegen forsikre seg mot hos TGS.

TGS og Sykehjelpsordningen er to forskjellige og helt adskilte ordninger.

Det er styret i TGS som fastsetter forsikringsvilkårene, og ønsker man å forandre vilkårene må man ha et styre som støtter dette. Oppmøtet på generalforsamlingen i TGS og tidligere Sykeavbruddskassen har tradisjonelt vært lite, og det gir jo muligheter for grupper som ønsker å forandre formålet med TGS. På siste generalforsamling i TGS var cirka 15 av de rundt 1 670 medlemmene til stede. Styret er forøvrig enige i at det ville vært en fordel om generalforsamlingen var lagt til NTFs landsmøte, da det ville gjort det enklere for flere medlemmer å delta.

Jeg gjør også oppmerksom på at TGS har fått egen hjemmeside, www.sykeavbruddskassen.no

Per FranckNæss