Sykepenger og sykeavbruddskassen

I Tannlegeforeningen har vi som kjent en forsikringsordning som heter Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse. Denne forsikringen gir dekning av driftsutgifter ved fravær som følge av sykdom. Denne er således en svært viktig trygghet for mange tannhelsebedrifter. Mange praksiseiere, men dessverre ikke alle, har inngått avtale med assistenttannlege om at denne skal inngå i forsikringen. Ved assistenttannlegens sykdom vil således praksiseier motta penger fra avbruddskassen for å kompensere for driftsutgifter og tap. Dette trygger bedriften og gir forutsigbarhet.

Assistenttannlegen vil på sin side motta penger fra NAV og sykehjelpsordningen for å kompensere for tapt inntekt. Sykehjelpsordningen finansieres av midler fra trygden ved at ordningen får tilført penger ut fra hvor mye penger trygden har bidratt med til refusjoner for tannbehandling. Etter at bidraget fra trygden er blitt høyere har bidraget fra sykehjelpsordningen blitt bra ved sykdom. Etter 14 dager er dagsatsen cirka 1 700 kroner. Assistenttannlegen vil kunne motta inntil 6 G fra NAV og inntil 6 G fra sykehjelpsordningen ved fravær som følge av egen sykdom.

Etter min mening bør disse to forskjellige ordningene være strengt adskilt. Sykeavbruddskassen er en svært viktig forsikringsordning som sikrer arbeidsplasser og forutsigbare driftsbetingelser. Jeg er ikke imponert over at kolleger og praksiseiere har inngått avtaler der det ikke er en selvfølge at denne er inkorporert.

Sykehjelpsordningen derimot er den individuelle selvstendig næringsdrivende sitt sikkerhetsnett ved sykdom. Denne ordningen har blitt utvidet etter at bidraget fra trygden er blitt større. Forrige representantskap vedtok endringer og utvidelser av ordningen. Det gis nå også stønad ved syke barns opphold i helseinstitusjon og ved pleie av pårørende ved livets slutt.

Det er med uro jeg observerer et kuppforsøk av Sykeavbruddskassen på generalforsamlingen. For det første er jeg urolig for at det er potensielt mulig for noen med fullmakter å endre en så viktig forsikringsordning for tannlegebedriftene. Spissformulert setter et slikt kupp arbeidsplasser i fare. Jeg er urolig over at denne ordningen har en generalforsamling som avholdes i Oslo. Jeg mener generalforsamlingen igjen bør legges til NTF sitt landsmøte. En vil således sikre 1) Tannleger fra hele landet tilstede 2)En bedre fundamentert demokratisk prosess.

Mitt grunnleggende og private syn er således at Sykeavbruddkassen fremdeles skal være en bedriftsordning for kompensasjon av driftsutgifter ved fravær på grunn av sykdom og tap som følge av dette.

Sykehjelpsordningen er en individuell ordning for inntektsbortfall ved sykdom. Dersom man ønsker utvidede stønadsordninger for å sikre inntektsbortfall, så bør det gjøres ved å utvide denne ordningen. Dette bør da skje etter en demokratisk prosess og kun dersom ordningens økonomi tillater det. Kanskje må man da også på nytt måtte prioritere hvilke situasjoner man vil ha stønad i og hvor stor stønaden skal være.

AtleHagli